⭐️ Klantenbeoordeling: 4,7/5     📦 Gratis verzending in belgië vanaf €50    🚀 Ambachtelijke macarons

Tussen 1juli en 15 juli zijn wij aan het genieten van een heerlijke zomervakantie. Bestellingen geplaatst voor dinsdag 25 juni worden nog voor het verlof uitgeleverd. Latere bestellingen worden na het verlof geleverd.

Wij wensen jullie een fijne zomer toe!

Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens

JKN INVEST BV

Koeisteert 41 1840 Londerzeel

Info@macaronshop.be
052/31.24.97
077.18.02.175

BE0771802175

 
 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van JKN INVEST een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Koeisteert 41 1840 Londerzeel, BTW BE 0771802175 JKN INVEST biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van macaronshop.be moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door JKN INVEST aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden JKN INVEST niet. JKN INVEST is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. JKN INVEST is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door JKN INVEST. JKN INVEST kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Betaling

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via Apple Pay
  • Via Klarna
  • Via Paypal

JKN INVEST is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Macaronshop streeft er naar om, na de betaling te hebben ontvangen, de bestellingen binnen de 2-4 werkdagen te versturen met een maximale levertijd van 30dagen tenzij anders overeengekomen. Indien blijkt dat dit niet haalbaar is wordt de koper hiervan op de hoogte gesteld. De koper heeft de keuze in te stemmen met een nieuwe leveringstermiijn of om zijn of haar bestellingen de annuleren. Bij annulering zal Macaronshop binnen de 30 dagen het reeds door de koper betaalde bedrag volledig terugstorten

 

Alle pakketjes worden verzonden als pakket via Bpost of Post NL. Bij elke bestelling ontvang je een Track & Trace-code van per e-mail. Op die manier kan je steeds, vanaf het moment van verzending, de status van je pakket online opvolgen.

 

Verzendkosten

  • Verzend- & verpakkingskosten België tot €50 bestelwaarde : 5,5 euro
  • Verzend- & verpakkingskosten België vanaf €50 bestelwaarde : GRATIS
  • Verzend- & verpakkingskosten naar Nederland: 8,95 euro
  • Verzend- & verpakkingskosten naar Luxemburg: 8,95 euro.

Afhalen

Bestellingen ook afgehaald worden, 
Afhalen kan enkel na afspraak via info@macaronshop.be of via +32 52 31 24 97, afgehaald worden te Londerzeel (België).

Afhaaladres: Koeisteert 41, 1840 Londerzeel

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan JKN INVEST.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de JKN INVEST was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van JKN INVEST.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van JKN INVEST te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

Macarons worden volgens de wet gezien als levensmiddel. Levensmiddelen kunnen niet geretourneerd of omgeruild worden. Levensmiddelen vallen buiten het herroepingsrecht omdat deze bederfelijk zijn. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

 

Ben je echter niet tevreden over de geleverde kwaliteit, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om een eventueel vervangend product of (gedeeltelijke) terugbetaling mogelijk te maken.

 

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van JKN INVEST BV is bereikbaar op het telefoonnummer +32 52 31 24 97, via e-mail op info@macaronshop.be of per post op het volgende adres Koeisteert 41 1840 Londerzeel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover JKN INVEST beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt JKN INVEST zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, JKN INVEST, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan JKN INVEST Koeisteert 41 1840 Londerzeel, info@macaronshop.be, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven.

 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot JKN INVEST Koeisteert 41 1840 Londerzeel, info@macaronshop.be.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven: Bpost, Mailchimp, Mollie.

Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy [URL].

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy [URL].

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door JKN INVEST om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van JKN INVEST. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Inloggen
Maak een account

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je ervaring op deze website te ondersteunen, om toegang tot je account te beheren en voor andere doeleinden zoals omschreven in ons privacybeleid.

Wachtwoord herstel

Wachtwoord vergeten? Voer je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt een link via e-mail om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Winkelmandje 0